InAttend – en sentralbordløsning med avansert funksjonalitet

InAttend-sentralbord er kjernen i Aastras samhandlingsløsninger. InAttend sørger for at du har viktige samarbeidsfunksjoner, som for eksempel avanserte søkemuligheter, kalenderintegrasjon og ansattstatus, linjestatus, oversikt over aktiviteter, SMS og en rekke andre funksjoner.
Inattend
InAttend er en avansert og brukervennlig sentralbord applikasjon som er designet for å håndtere store mengder interne og eksterne anrop på en effektiv måte. Applikasjonen fokuserer både på den enkelte operatørs behov, samt virksomhetens effektivitets behov. 
InAttend gir deg:
 • En fremtidsrettet skalerbar løsning basert på åpne standarder
 • Økt sentralbordproduktivitet
 • Håndterer store mengder samtaler
 • Oppdatert statusinformasjon for alle ansatte
 • Brukervennlig design - definert av sentralbordoperatørens preferanser og tilpasset brukernes behov
 • Støtter flere call managere i samme miljø
 • Presence informasjon fra flere forskjellige kilder
 • Kalenderintegrasjon (Microsoft Exchange, Lotus Domino, Novell GroupWise)
 • Støtte mot Telenor Mobilt Bedriftsnett 
Inattend skjermbilde
InAttend støtter følgende Mobilt Bedriftsnett-tjenester fra Telenor:
 1. Mobilstatus: Sentralbordet kan se sanntidsstatus på om brukerne er opptatt i mobiltelefon eller ikke. Man kan søke opp en gruppe personer og med et kort blikk se hvem av disse som er opptatt i mobilen. InAttend oppdateres automatisk slik at hvis søket fortsatt står åpent og en bruker legger på vil status umiddelbart endres til ledig. 
 2. Kalender: Brukerens kalenderstatus synkroniseres inn i mobilt bedriftsnett klienten(for eksempel ”møte”) og dette vil vises i mobilt bedriftsnett. (Lanseres med InAttend 2.0)
 3. Katalog: Alle brukerne som er i kundens database (AD) kan synkroniseres til mobilt bedriftsnetts database.
Løsningen er skalerbar for å passe i alle markeder og bransjer. Aastra InAttend er basert på et intuitivt grensesnitt som gjør det meget enkelt for nye brukere. Det er også tatt hensyn til ergonomi slik at operatøren skal ha en så behagelig arbeidshverdag som mulig. Vi støtter også løsninger for svaksynte.