M2M - maskin til maskin

M2M
M2M
M2M

Teknologi som endrer hverdagen

M2M-teknologi gjør at bedrifter kan yte bedre service, redusere kostnader, oppnå produktivitetsforbedringer og forbedre livskvaliteten til mange mennesker. Telenor har sammen med våre samarbeidspartnere en nøkkelrolle i utviklingen av smarte løsninger og effektiv bruk av M2M teknologi. 
 
Med Telenors suverene dekning er du sikret en optimal M2M-løsning. 


Typiske bruksområder:

  • Alarmløsninger for hus, bil og båt
  • Overvåkning av maskiner, bygninger og containere
  • Nivåkontroll i tanker og kummer
  • Flåtestyring og ordre i bil
  • Posisjoneringsløsninger for biler, båter, containere eller lignende
  • Betalingsterminaler
  • Toveiskommunikasjon til strømmålere for måleravlesning (TVK eller AMR)

Bruksområder: M2M i praksis

Hvorfor Telenor

Det er over 20 år siden Telenor startet opp med M2M-kommunikasjon. Vi samarbeider med de ledende løsningsleverandørene innen M2M og har i dag en markedsandel på 90% av M2M abonnementene  i det norske markedet.

Med Telenors suverene dekning og kapasitet, sikrer vi en stabil kommunikasjon mellom maskiner. Vi garanterer dekning på 2G ut året 2025, forutsatt konsesjon. 

Telenor har en egen kompetanseavdeling som kan lage spesialtilpassede løsninger, og som kan bistå med assistanse før og under etableringen av M2M-tjenester. 

Vi har også en dedikert M2M kundeservice, for bestilling og åpning av abonnement. 

Hva brukes M2M til?

Våre abonnement

Tilleggstjenester og datapakker

Til utstyrsprodusenter og applikasjonsutviklere

Den internasjonale mobilbransjens interesseorganisasjon GSMA publiserte høsten 2014 retningslinjer for M2M-aktører, nærmere bestemt utstyrsprodusenter og applikasjonsutviklere, med hensikt å avverge signaleringsstormer fra M2M-terminaler i mobilnett.   
 
– Det er viktig at markedet utvikler seg med de rette standardene og de beste løsningene på plass, for slik å redusere presset på mobilnett verden over, og for at tingenes internett skal kunne vokse uhindret, sier Chief Technology Officer GSMA, Alex Sinclair. Telenors konsernsjef Jon Fredrik Baksaas er styreleder i GSMA, og sammen med andre globale mobiloperatører støtter Telenor tiltaket og har valgt å videreformidle GSMA retningslinjer.
 

Til brukere og leverandører av tonebasert alarmoverføring

Telenor oppfordrer leverandører av alarm- og annet utstyr som benytter tonebasert signalering (for eksempel DTMF) gjennom mobilnettet, samt deres kunder, til så snart mulig gå over til utstyr som benytter standardiserte protokoller over pakkedataforbindelse. Bakgrunnen for dette er overgang fra DTMF til IP i nettet. Mobilnettet er ikke laget for å overføre tonebaserte dataprotokoller i talekanalene, da dette ikke er standardisert, og kan således medføre feil ved oppgraderinger eller endringer i mobilnettet.
 
Telenor benytter sjansen til å informere om at det finnes leverandører som tilbyr ny teknologi basert på standardiserte dataprotokoller over en pakkedataforbindelse. Det anbefales å ta i bruk denne teknologien, både for å legge til rette for mer stabil tjeneste og for å legge bedre til rette for forenkling i forbindelse med nye programvareoppdateringer i Telenors mobilnett.