BankID

BankID
BankID
BankID

Utnytt Telenors verdikjede til din fordel

Telenor tilbyr muligheten til å benytte BankID på mobil for brukersteder. Stadig flere mobilkunder og brukersteder tar i bruk BankID på mobil. Det er over 640.000 mobilkunder som benytter BankID på mobil.

BankID sine nettsider og Telenors nettsider finner du mer informasjon om BankID på mobil.

Brukersteder som ønsker å benytte BankID på mobil fra Telenor og aktuelle tjenesteleverandører i Telenors nett må inngå avtale med en forhandler av BankID Norge eller direkte med BankID Norge.