Velkommen til Telenor Developer Portal

Telenor Fusion er historie. Besøk Telenor Developer Portal! Vår nye side med informasjon om APIer for utviklere.